#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Tháng nào cũng thế cứ đến lúc kinh nguyệt là chị gái mình lại đòi hỏi mình như này như kia mình chẳng thể hiểu được tại sao mà chị ấy lại có những ham muốn kiểu như này nhiều đến mức độ vậy, mà chị ấy đã ham muốn thì mình cũng cho chị ấy thôi chứ có làm sao đâu, mình thì nghĩ điều ấy cũng là điều tuyệt vời đối với mình và khi đó mình có được những kinh nghiệm về chuyện ấy nhiều lắm luôn ấy các bạn ạ, đời mình chắc chẳng cần điều gì về thứ ấy mình đã nhận tiền của người chị gái này thì mình phải phục vụ chị ấy thôi chứ có sao đâu

Diễn viên tham gia phim

N/A